Musikk – en viktig del av våre liv

Musikk er en veldig viktig del av hverdagen for mange. Det er ikke uvanlig at folk slår på radioen om morgenen, og lar den spille i bakgrunnen mens de spiser frokost og gjør seg klare til skole og jobb. Mange har også musikk på øret når de sykler eller går til jobben og skolen, eller de hører på musikk på bussen eller toget. Folk som har en støyende arbeidsplass liker ofte å bruke øreklokker med radio, slik at de kan høre på musikk mens de jobber. Folk som har ensformige jobber bruker også musikk aktivt. Det kan være både renholdsarbeidere, langtransportsjåfører og andre som gjerne vil ha litt underholdning mens de jobber.Musikk er viktig i barnehager og på skolen. Mange barn og unge driver også med musikk i fritiden, enten de går på kulturskole eller spiller i korps. Ungdommer spiller musikk både mens de gjør lekser, mens de leser og når de møter venner. Musikk brukes også aktivt når folk trener. Eldre mennesker setter også stor pris på musikk, og musikk kan ha en terapeutisk virkning på folk. Sang og musikk er viktig når folk møtes til viktige begivenheter, og mange voksne synger eller spiller selv.